Tím

notifikácie

Tím

Na festivale pracuje veľa šikovných ľudí z mnohých divadiel, medzi nimi sú produkční, technici, zvukári, osvetľovači, kulisári, rekvizitári, maskérky, upratovačky a mnohí ďalší… ďakujeme.

RIADITEĽ
Tibor Kubička

PROGRAMOVÁ RIADITEĽKA
Monika Michnová

DRAMATURGICKÁ RADA
Lenka Dzadíková, Barbora Forkovičová, Róbert Mankovecký, Monika Michnová, Zuzana Timčíková

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Andrej Agricola

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Anna Sochorová

TLAČOVÉ MATERIÁLY
Mira Kováčiková

SOCIÁLNE SIETE
Jakub Kotúč, Zuzana Palenčíková

WEB
Jakub Kotúč

MEDIÁLNA PODPORA
Zuzana Palenčíková

FESTIVALOVÝ ŽURNÁL
Michal Badín, Diana Pavlačková (šéfredaktorka), Alexandra Rychtarčíková, Ivana Topitkálová, Alžbeta Vakulová

LIVESTREAM
Jakub Kotúč, Peter Michalík, Matej Pančík

FOTO
Braňo Konečný, Tomáš Kubík

VIDEO
Andrej Nguyen

KONCEPCIA A MODEROVANIE PLATFORMY
Lukáš Brutovský, Miro Dacho

PROJEKTY
Monika Ondrušová

SEKRETARIÁT
Iveta Ollerová

ÚČTOVNÍCTVO A SLUŽBY
Agnes Capková, Drahomíra Kuliačková Panušková, Simona Valková, Silvia Zacharová, Jana Majerová

POKLADŇA
Katarína Paulíni

TECHNICKÁ PODPORA PREDAJA
Slavomír Ochodnický

UBYTOVANIE
Katarína Kučová

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Zdenka Malá

TECHNICKÝ ŠTÁB
Janka Nosálová, Mária Brachňáková, Ján Kurhajec, Tatiana Goldmannová, Ivana Matuľová, Soňa Mušáková, Anna Paulovičová, Nina Malková, Juraj Bojnický, Jaroslav Daubner, Marián Frkáň, Peter Klaudíny, Peter Pecko, Jaroslav Fábry, Pavol Janský, Matej Kramár, Matej Neradil,Vladimír Kubis, Zdenek Polášek, Tomáš Had, Vladimír Mihalik, Miroslav Domian, Peter Vangeľ, Michaela Gálíčková, Veronika Kuciaková, Monika Ondrušová st., Božena Petrášová, Vlastimil Kulifay, Juraj Boček, František Lacko, Milan Drahno, Tibor Gregor, Pavol Malina, Barbora Špániková, Sarah Koláriková, Anna Badínová, Michaela Váňová, Eliška Bilková, Lenka Drahnová, Lucia Hauzerová, Barbora Hofierková, Daniela Holubová, Zuzana Minarovičová, Jarmila Mráziková, Katarína Schmidtová, Dorota Uríková, Anna Valášková, Eva Oľhová

VIZUÁL A PROPAGÁCIA

LOGO
MADE BY VACULIK

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY
Dalibor Palenčík

ZVUČKA
Milo Kráľ

TV SPOT
Lukáš Brutovský, Róbert Mankovecký

ROZHLASOVÉ SPOTY
Róbert Mankovecký

INTERNÝ DÁTOVÝ SYSTÉM
Ivan Kharlamov

WEBOVÁ STRÁNKA
UNITE s.r.o.

kontakty
pokladnica
tel.: 043 422 22 12
tel.: 043 422 01 72
akreditačné stredisko
tel.: +421 905 267 648
k dispozícii od pondelka 24. 06. do nedele 30. 06.
festivalový Štáb
Monika Michnová
program
0905 366 664
Jakub Kotúč
propagácia
0904 042 904
Monika Ondrušová
médiá
0905 744 467
Andrej Agricola
Technické zabezpečenie
0917 655 471
Anna Sochorová
Organizačné zabezpečenie
0907 879 489
Katarína Kučová
ubytovanie
0905 880 811
Iveta Ollerová
sekretariát
0905 305 632
Simona Valková
kafé BREPT
0917 504 232
tím
20 24
Na festivale pracuje veľa šikovných ľudí z mnohých divadiel, medzi nimi sú produkční, technici, zvukári, osvetľovači, kulisári, rekvizitári, maskérky, upratovačky a mnohí ďalší... ďakujeme.
riaditeľ
Tibor Kubička
programová riaditeľka
Monika Michnová
dramaturgická rada
Lenka Dzadíková, Barbora Forkovičová, Róbert Mankovecký, Monika Michnová, Zuzana Timčíková
technické zabezpečenie
Andrej Agricola
organizačné zabezpečenie
Anna Sochorová
tlačové materiály
Zuzana Palenčíková
sociálne siete
Anežka Hadašová, Jakub Kotúč, Zuzana Palenčíková
web
Jakub Kotúč
mediálna podpora
Zuzana Palenčíková
jazykové korektúry
Mira Kováčiková
festivalový žurnál
Michal Badín, Diana Pavlačková (šéfredaktorka), Alexandra Rychtarčíková, Ivana Topitkálová, Alžbeta Vakulová
livestream
Jakub Kotúč, Matej Pančík, Peter Grendár
foto
Braňo Konečný
foto zo zákulisia
Natália Launerová, Zdeno Ziman
video
Andrej Nguyen
projekty
Monika Ondrušová
sekretariát
Iveta Ollerová
účtovníctvo a služby
Agnes Capková, Jana Majerová, Mira Kováčiková, Drahomíra Kuliačková Panušková, Simona Valková, Silvia Zacharová
pokladňa
Katarína Paulíni
technická podpora predaja
Slavomír Ochodnický
ubytovanie
Katarína Kučová
zdravotná služba
Zdenka Malá
technický štáb
Janka Nosálová, Ján Kurhajec, Tatiana Goldmannová, Ivana Matuľová, Soňa Mušáková, Anna Paulovičová, Nina Malková, Juraj Bojnický, Marián Frkáň, Peter Klaudíny, Peter Pecko, Jaroslav Fábry, Pavol Janský, Jakub Kotúč, Matej Kramár, Matej Neradil, Vladimír Kubis, Zdenek Polášek, Tomáš Had, Vladimír Mihalik, Miroslav Domian, Peter Vangeľ, Michaela Gálíčková, Daniela Kasanická, Margaréta Máliková, Monika Ondrušová st., Martin Švehlík, Juraj Boček, František Lacko, Milan Drahno, Tibor Gregor, Pavol Malina, Barbora Špániková, Sarah Koláriková, Anna Badínová, Michaela Váňová, Eliška Bilková, Lenka Drahnová, Barbora Hofierková, Daniela Holubová, Janka Krinertová, Zuzana Minarovičová, Laura Obžutová, Katarína Schmidtová, Anna Valášková, Eva Oľhová
vizuál a propagácia
logo
MADE BY VACULIK
propagačné materiály
Dalibor Palenčík
zvučka
Milo Kráľ
TV spot
Lukáš Brutovský, Róbert Mankovecký
rozhlasové spoty
Róbert Mankovecký
interný dátový systém
Ivan Kharlamov
webová stránka
UNITE s.r.o.
archív
'08 '23
Program minulých ročníkov, záznamy diskusií, fotogalérie a festivalový denník sú k dispozícii na odkazoch k jednotlivým ročníkom.