Turčianska galéria

notifikácie

Turčianska galéria

Socha v meste IX.

kurátori: Adam Galko, Ivana Rumanová

autori: Pavel Karous, Ľubica Kobová

▪ počas celého festivalu Dotyky a spojenia

Reflexia verejného priestoru mesta Martin. V rámci umeleckých rezidencií vznikajú diela, ktoré môžu mať povahu dočasného objektu vo verejnom priestore, performancie alebo prednášky.


Fraňo Štefunko – Tretí rozmer premenlivej doby

kurátorský výklad k výstave

▪ štvrtok 22. júna 13:30 – 14:30

▪ piatok 23. júna 13:30 – 14:30

Turčianska galéria v Martine

Kurátori: Adam Galko, Patrik Krajčovič

Výstavou sprevádza Adam Galko.

Výstava Fraňa Štefunku (1903 – 1974) predstavuje súborné dielo sochára, zakladateľa slovenskej modernej sochy, ktorého tvorba sa začala odvíjať od začiatku 30. rokov minulého storočia. Prezentácia rozsiahleho diela poodhaľuje osobnosť sochára, portrétistu, priekopníka trojštvrtinovej figúry, monumentalistu, medailéra, ale aj človeka, ktorý zhmotňoval svoj príbeh na pozadí rýchlo meniacej sa doby.


Gregorová/Pfeilmayerová

performatívna prednáška

autorka: Ľubica Kobová

23. 6. 15:30 – 16:30 Pred budovou Tatrabanky (Slovenská sporiteľňa)

Spisovateľka a feministka Hana Gregorová (1885 – 1958) a radikálka, ľavičiarka Hermína Pfeilmayerová (1884 – 1952) žili v tom istom čase a v tých istých miestach vedľa seba, no možno obývali iné svety. Kde sa navzájom dotkli? Prečo sa nespojili?

Ľubica Kobová vyučuje feministickú teóriu na Fakulte humanitních studií Univerzity Karlovej v Prahe. Zaoberá sa feministickou politickou filozofiou a problematikou práce.


Sochy Fraňa Štefunku vo verejnom priestore mesta Martin

komentovanou prehliadkou sprevádza Adam Galko – kurátor Turčianskej galérie v Martine

sobota 24. júna 10:00 – 12:00

začiatok prehliadky: pred martinským Národným domom

kontakty
pokladnica
tel.: 043 422 22 12
tel.: 043 422 01 72
akreditačné stredisko
tel.: +421 905 267 648
k dispozícii od pondelka 24. 06. do nedele 30. 06.
festivalový Štáb
Monika Michnová
program
0905 366 664
Jakub Kotúč
propagácia
0904 042 904
Monika Ondrušová
médiá
0905 744 467
Andrej Agricola
Technické zabezpečenie
0917 655 471
Anna Sochorová
Organizačné zabezpečenie
0907 879 489
Katarína Kučová
ubytovanie
0905 880 811
Iveta Ollerová
sekretariát
0905 305 632
Simona Valková
kafé BREPT
0917 504 232
archív
'08 '23
Program minulých ročníkov, záznamy diskusií, fotogalérie a festivalový denník sú k dispozícii na odkazoch k jednotlivým ročníkom.