Robinson.ka

notifikácie
09:30
Javisko Národného domu | 45 min
vek 5+
PO PREDSTAVENÍ TVORIVÁ DIELŇA
29 06

Mária Danadová a Monika Kováčová
Robinson.ka

Robinson.ka je posolstvom o tom, že je krásne opustiť vlastný opustený ostrov a byť v spojení s iným človekom. Lebo nebo sa vlieva do mora „kdekoľvek, kde sme spolu“. Lyrická, režijne prepracovaná inscenácia z dielne Odiva je pripravená s výtvarným citom a bábkarským kumštom, osloví hudbou Daniela Špinera aj originálnym výtvarným poňatím Ivany Mackovej. Svojím pomalým tempom a vrúcnosťou zaujme aj malých introvertov a introvertky.

Námet, scenár, réžia: Mária Danadová a Monika Kováčová
Dramaturgia: Matej Truban
Scénografia a návrhy bábok: Ivana Macková
Hudba: Daniel Špiner
Výroba bábok: Rafal Budnik
Realizácia scény: Prescont

Barbora Juríčková, Miroslava Mravcová, Martin Frank, Adela Dukátová a.h.

Mária Danadová je režisérka a performerka. Spolupracuje so zriaďovanými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Ako lektorka dlhodobo vedie workshopy Od telesnosti k materiálu a späť. Od roku 2011 pôsobí ako redaktorka a režisérka literárno-dramatickej tvorby v RTVS.

Monika Kováčová je režisérka, dramaturgička a divadelná manažérka. Vyštudovala činohernú réžiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a študovala réžiu alternatívneho a bábkového divadla v Prahe. Absolvovala študijný pobyt na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v slovinskej Ľubľane. Dlhoročne pôsobí ako divadelná dramaturgička v Záhrade – centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici a ako režisérka spolupracuje s Mestským divadlom – Divadlom z Pasáže, ktoré tvorivo pracuje s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením.

Monika Kováčová a Mária Danadová spolu umelecky vedú a formujú nezávislé divadelné zoskupenie ODIVO, ktoré počas desiatich rokov existencie hosťovalo na vyše 100 národných a medzinárodných festivaloch a za svoju tvorbu získalo ocenenia na festivaloch v Poľsku, Srbsku, Bulharsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Česku a na Slovensku.

Po predstavení tvorivá dielňa.

Námet, scenár, réžia: Mária Danadová a Monika Kováčová
Dramaturgia: Matej Truban
Scénografia a návrhy bábok: Ivana Macková
Hudba: Daniel Špiner
Výroba bábok: Rafal Budnik
Realizácia scény: Prescont

hrajú:

Barbora Juríčková, Miroslava Mravcová, Martin Frank, Adela Dukátová a.h.

réžia: Mária Danadová a Monika Kováčová

Mária Danadová je režisérka a performerka. Spolupracuje so zriaďovanými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Ako lektorka dlhodobo vedie workshopy Od telesnosti k materiálu a späť. Od roku 2011 pôsobí ako redaktorka a režisérka literárno-dramatickej tvorby v RTVS.

Monika Kováčová je režisérka, dramaturgička a divadelná manažérka. Vyštudovala činohernú réžiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a študovala réžiu alternatívneho a bábkového divadla v Prahe. Absolvovala študijný pobyt na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v slovinskej Ľubľane. Dlhoročne pôsobí ako divadelná dramaturgička v Záhrade – centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici a ako režisérka spolupracuje s Mestským divadlom – Divadlom z Pasáže, ktoré tvorivo pracuje s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením.

Monika Kováčová a Mária Danadová spolu umelecky vedú a formujú nezávislé divadelné zoskupenie ODIVO, ktoré počas desiatich rokov existencie hosťovalo na vyše 100 národných a medzinárodných festivaloch a za svoju tvorbu získalo ocenenia na festivaloch v Poľsku, Srbsku, Bulharsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Česku a na Slovensku.

v zákulisí:

Martina Zurovac (inšpícia), Ján Baumann, Andrej Škorvan, Štefan Kratochvíl (zvuk, svetlo), Tomáš Jančúch, Peter Kováč, Miloš Tvrdý (javisková technika)

fotografie: Milo Fabian
premiéra: 28.4.2023
recenzie

V príbehu (veľmi vhodne) absentuje ľúbostný motív, ide o človečenské stretnutie, nie zobrazenie prvej lásky. Témou je posolstvo opúšťania svojich ostrovov, približovania sa k iným ľuďom a záverečné konštatovanie, že nebo sa vlieva do mora „kdekoľvek, kde sme spolu“. Aj v tomto prípade, rovnako ako v ďalšej tvorbe Odiva, je potlačená dejovosť a inscenátorky kladú dôraz na vnem, pocit a atmosféru. (…)

Práve časť založená na originálnej bábkarskej práci prináša po pomerne lyrickom úvode potrebnú akčnosť a humor. Prepracované bábkarské interakcie sú veľkou devízou tejto inscenácie.

Lenka Dzadíková: Správa z opusteného ostrova.
In: kød 6/2023

fotografie

Námet, scenár, réžia: Mária Danadová a Monika Kováčová
Dramaturgia: Matej Truban
Scénografia a návrhy bábok: Ivana Macková
Hudba: Daniel Špiner
Výroba bábok: Rafal Budnik
Realizácia scény: Prescont


réžia: Mária Danadová a Monika Kováčová

v zákulisí:

Martina Zurovac (inšpícia), Ján Baumann, Andrej Škorvan, Štefan Kratochvíl (zvuk, svetlo), Tomáš Jančúch, Peter Kováč, Miloš Tvrdý (javisková technika)


fotografie: Milo Fabian
premiéra: 28.4.2023
hrajú:

Barbora Juríčková, Miroslava Mravcová, Martin Frank, Adela Dukátová a.h.

Mária Danadová a Monika Kováčová

Mária Danadová je režisérka a performerka. Spolupracuje so zriaďovanými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Ako lektorka dlhodobo vedie workshopy Od telesnosti k materiálu a späť. Od roku 2011 pôsobí ako redaktorka a režisérka literárno-dramatickej tvorby v RTVS.

Monika Kováčová je režisérka, dramaturgička a divadelná manažérka. Vyštudovala činohernú réžiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a študovala réžiu alternatívneho a bábkového divadla v Prahe. Absolvovala študijný pobyt na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v slovinskej Ľubľane. Dlhoročne pôsobí ako divadelná dramaturgička v Záhrade – centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici a ako režisérka spolupracuje s Mestským divadlom – Divadlom z Pasáže, ktoré tvorivo pracuje s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením.

Monika Kováčová a Mária Danadová spolu umelecky vedú a formujú nezávislé divadelné zoskupenie ODIVO, ktoré počas desiatich rokov existencie hosťovalo na vyše 100 národných a medzinárodných festivaloch a za svoju tvorbu získalo ocenenia na festivaloch v Poľsku, Srbsku, Bulharsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Česku a na Slovensku.