Mučeník

notifikácie
15:30
Štúdio | 110 min
vek 18+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
VOĽNÝ VSTUP
24 06

Marius von Mayenburg
Mučeník

Ako ďaleko dokáže zájsť náboženský fanatizmus, najmä keď sa týka iba pätnásťročného tínedžera? Benjamínova túžba po moci je zhubná a začína ovplyvňovať nielen jeho každodenný život, ale aj život jeho okolia. Hra Mariusa von Mayenburga, jedného z najúspešnejších nemeckých dramatikov, skúma témy súvisiace s náboženským fanatizmom, identitou a vplyvom fundamentalizmu na jednotlivcov a na spoločnosť.

Kostýmy: Matúš Vraštiak
Hudba: kapela Škridle (Aneta Kubincová, Dorota Pavlíková, Ela Šullová, Emma Záchenská)
Pohybová spolupráca: Kristína Kollárová
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.

Filip Ďuriš, Pavlína Hrbatá, Patrik Štancel, Vanesa Šanková, Marián Hric, Norbert Čabala, Júlia Miciková, Dieter Menrath

Tereza Mankovecká študuje divadelnú réžiu a dramaturgiu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od roku 2018 vedie divadelný tábor Teatro, kde sa venuje začínajúcim hercom, herečkám, režisérom a režisérkam od 9 do 18 rokov. Od roku 2023 je súčasťou LGBTQIA+ platformy Queertime.

V predstavení sa používajú vulgarizmy.

Kostýmy: Matúš Vraštiak
Hudba: kapela Škridle (Aneta Kubincová, Dorota Pavlíková, Ela Šullová, Emma Záchenská)
Pohybová spolupráca: Kristína Kollárová
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.

hrajú:

Filip Ďuriš, Pavlína Hrbatá, Patrik Štancel, Vanesa Šanková, Marián Hric, Norbert Čabala, Júlia Miciková, Dieter Menrath

réžia: Tereza Mankovecká

Tereza Mankovecká študuje divadelnú réžiu a dramaturgiu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od roku 2018 vedie divadelný tábor Teatro, kde sa venuje začínajúcim hercom, herečkám, režisérom a režisérkam od 9 do 18 rokov. Od roku 2023 je súčasťou LGBTQIA+ platformy Queertime.

v zákulisí:

Marián Vereš (svetlo), Jozef Mituch (zvuk)

fotografie: Marcela Záchenská
premiéra: 31.1.2024
fotografie
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

Kostýmy: Matúš Vraštiak
Hudba: kapela Škridle (Aneta Kubincová, Dorota Pavlíková, Ela Šullová, Emma Záchenská)
Pohybová spolupráca: Kristína Kollárová
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.


réžia: Tereza Mankovecká

v zákulisí:

Marián Vereš (svetlo), Jozef Mituch (zvuk)


fotografie: Marcela Záchenská
premiéra: 31.1.2024
hrajú:

Filip Ďuriš, Pavlína Hrbatá, Patrik Štancel, Vanesa Šanková, Marián Hric, Norbert Čabala, Júlia Miciková, Dieter Menrath

Tereza Mankovecká

Tereza Mankovecká študuje divadelnú réžiu a dramaturgiu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od roku 2018 vedie divadelný tábor Teatro, kde sa venuje začínajúcim hercom, herečkám, režisérom a režisérkam od 9 do 18 rokov. Od roku 2023 je súčasťou LGBTQIA+ platformy Queertime.