Emily

notifikácie
22:30
OC Galéria | 75 min
vek 15+
26 06

Michal Belej
Emily

 

Inscenácia divadla NUDE Emily sa inšpirovala životom Emily Davison, jednej z najradikálnejších sufražetiek 19. storočia vo Veľkej Británii, ktorej smrť spôsobená zrážkou s dostihovým koňom je dodnes opradená špekuláciami. Autor dramatického textu a režisér inscenácie Michal Belej pracuje s motívom osudu tejto takmer opomenutej historickej postavy, nadväzuje na jej myšlienkové posolstvo a boj za ženské práva, pričom rozvíja širšie úvahy o slobode a identite človeka v súčasnosti. V inscenácii účinkujú dvaja herci – muž a žena, ktorí svojím konaním poukazujú na toxické prejavy nerovného vzťahu medzi zdanlivo silnejším a dominantnejším (muž, väčšina) a tým, resp. tou, od ktorej sa očakáva, že sa podriadi a vyhovie (žena, menšina). Emily je trpkou pripomienkou, že aj po viac ako sto rokoch od prvotných snáh o ženskú emancipáciu nie je rovné postavenie žien v spoločnosti samozrejmosťou.

 

Štýlovo vyzreté dielo, v ktorom tvorcovia hľadajú reflexiu osobného prežívania vo vyjadrení univerzálnejšej, a o to viac rezonujúcej výpovede. Dramaturgicky, režijne i výtvarne jeden z najzaujímavejších scénických počinov, ktoré na scéne nezriaďovaného divadla v tejto sezóne vznikli.

Dramaturgia: Katarína Mrázek
Scéna a kostýmy: Laura Štorcelová
Hudba: Tomáš Prištiak
Choreografia: Barbora Janáková
Light design: Jakub Ťapucha
Scénická spolupráca: Tomáš Badin, Marek Štuller
Vizáž: Alžbeta Tešediková
Grafický dizajn: Jaroslava Karnoková
Foto: Nora a Jakub

Lýdia Ondrušová, Jakub Jablonský

 

Michal Belej začínal ako autor na internete, od krátkych online memečiek sa vypísal až k niekoľkostranovým offline textom. Ich réžia mu umožňuje zhmotňovať svoje videnie sveta bez hanby a ústupkov. Za svoj najradikálnejší krok považuje odchod z bezpečia stáleho príjmu v reklamnej agentúre na voľnú nohu umelca.

V predstavení sa používajú vulgarizmy.

Dramaturgia: Katarína Mrázek
Scéna a kostýmy: Laura Štorcelová
Hudba: Tomáš Prištiak
Choreografia: Barbora Janáková
Light design: Jakub Ťapucha
Scénická spolupráca: Tomáš Badin, Marek Štuller
Vizáž: Alžbeta Tešediková
Grafický dizajn: Jaroslava Karnoková
Foto: Nora a Jakub

hrajú: Lýdia Ondrušová, Jakub Jablonský
réžia: Michal Belej

 

Michal Belej začínal ako autor na internete, od krátkych online memečiek sa vypísal až k niekoľkostranovým offline textom. Ich réžia mu umožňuje zhmotňovať svoje videnie sveta bez hanby a ústupkov. Za svoj najradikálnejší krok považuje odchod z bezpečia stáleho príjmu v reklamnej agentúre na voľnú nohu umelca.

v zákulisí: Adam Janda (produkcia), Kristián Kmeť, Silvia Zrebná (špeciálne poďakovanie)
fotografie: Nora Čaprnková
premiéra: 26.10.2023
recenzie

 

Tvorcovia vycítili nielen silne tematicky rezonančný, ale aj performačný potenciál rozličných podôb rebélie ústrednej postavy. Žáner hry vymedzujú ako popovú mozaiku. Belejov režijný rukopis siaha, podobne ako v jeho predošlých inscenáciách, k obnaženej intertextualite dôsledne spojenej do zrozumiteľného tvaru, ktorý nás nabáda odkrývať jednotlivé roviny odkazov. Od začiatku sa objavujú mnohé vizuálne, pohybovo a verbálne kódované popkultúrne referencie.

Veronika Kolejáková: Sme slobodní, a zrazu nie sme.
In: monitoringdivadiel.sk, 19. 12. 2023

Oproti trefným, ale menej prekvapivým naratívom o archetype muža-samca, prináša Belej originálnejšie textové pasáže ironickými konštatovaniami o stave našej spoločnosti. V podobe trpko-vtipných a zároveň úderných bonmotov z úst politickej „elity“ počúvame, že táto krajina je široko-ďaleko tou najlepšou, najsilnejšou a prekvitajúcou. Uvedomujúc si postupne prichádzajúce zmeny po výsledkoch ostatných volieb je náročné sa rozhodnúť, či sa má divák z týchto výrokov smiať alebo má radšej plakať. Belej však úspešne zachováva v texte mieru medzi recesiou a vážnosťou.

Lucia Galdíková: Kedy bude konečne samozrejmé, že ženy a muži majú rovnaké práva?
In: mloki.sk, 18. 12. 2023

V kontexte doterajšej tvorby divadla NUDE ide o herecky, vizuálne a štýlovo vyzreté dielo, v ktorom hľadajú tvorcovia reflexiu osobného prežívania už vo vyjadrení univerzálnejšej, a o to viac rezonujúcejšej výpovedi.

Zuzana Timčíková: I was born free.
In: kød 1/2024

fotografie
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

Dramaturgia: Katarína Mrázek
Scéna a kostýmy: Laura Štorcelová
Hudba: Tomáš Prištiak
Choreografia: Barbora Janáková
Light design: Jakub Ťapucha
Scénická spolupráca: Tomáš Badin, Marek Štuller
Vizáž: Alžbeta Tešediková
Grafický dizajn: Jaroslava Karnoková
Foto: Nora a Jakub


réžia: Michal Belej

v zákulisí:
Adam Janda (produkcia), Kristián Kmeť, Silvia Zrebná (špeciálne poďakovanie)

fotografie: Nora Čaprnková
premiéra: 26.10.2023
hrajú:
Lýdia Ondrušová, Jakub Jablonský
Michal Belej

 

Michal Belej začínal ako autor na internete, od krátkych online memečiek sa vypísal až k niekoľkostranovým offline textom. Ich réžia mu umožňuje zhmotňovať svoje videnie sveta bez hanby a ústupkov. Za svoj najradikálnejší krok považuje odchod z bezpečia stáleho príjmu v reklamnej agentúre na voľnú nohu umelca.