Marketing ako nástroj pozitívnej zmeny

notifikácie
09:00
Študovňa Národného domu | 480 min
25 06

Marketing ako nástroj pozitívnej zmeny

 

Workshop je určený profesionálom/profesionálkam, ktorí/ktoré sa venujú marketingu v zriaďovaných aj nezriaďovaných divadlách.

Žijeme v čase veľkých zmien a mení sa aj pohľad na marketing. Namiesto sebeckej masovosti sa teraz marketing zameriava na službu a empatiu. Slová ako boj či súťaž sa nahrádzajú pojmami ako pomoc a veľkorysosť. Marketing nastupujúcej novej éry nekričí, netlačí a nenalieha, naopak, ponúka službu a pomoc. Marketing sa podľa posledných aktuálnych trendov považuje za nástroj pozitívnej zmeny.

Cieľom workshopu je priniesť najnovšie trendy v oblasti marketingu a aplikovať ich na umelecké prostredie. Interaktívny workshop sa bude konať v dvoch blokoch. Dopoludnia sa zameriame na teoretické východiská a prezentáciu prípadových štúdií. Popoludní sa pozrieme na praktické aspekty tvorby kampaní.

obsah workshopu:

Úvod: Inšpirácia zo zahraničia – príklady komunikácie kultúrnych inštitúcií v zahraničí;
Sila značky – pár slov k významu budovania značky;
Publiká – cieľové skupiny, životný štýl Slovákov, spotrebiteľské správanie a trendy;
Svetové megatrendy v oblasti kultúry

 

Zuzana Ďurčeková pôsobila 23 rokov ako strategička a výkonná riaditeľka reklamnej agentúry Made by Vaculik. Počas svojej kariéry spoluvytvárala stratégie rôznych významných značiek. Dve volebné obdobia tiež pôsobila ako prezidentka Klubu reklamných agentúr Slovenska. Od roku 2019 pôsobí ako pedagogička na katedre Divadelného manažmentu VŠMU, kde učí predmety zamerané na marketing a marketingovú komunikáciu. Od  marca 2023 je prodekankou pre vonkajšie vzťahy a inovácie.

 

Matúš Benža počas svojej pracovnej kariéry spolupracoval s viacerými kultúrnymi inštitúciami ako Slovenské národné divadlo, Balet Bratislava a Rozhlas a televízia Slovenska. Neskôr pôsobil na manažérskych pozíciách v marketingových oddeleniach komerčných spoločností. Od roku 2019 pôsobí ako odborný asistent na Katedre divadelného manažmentu, v rokoch 2020 až 2022 bol prorektorom pre zahraničie, vzťahy s verejnosťou a projektovú činnosť. Budúcich divadelných manažérov učí predmety súvisiace s marketingom a marketingovou komunikáciou. Od roku 2023 je dekanom Divadelnej fakulty VŠMU.

fotografie

 

Zuzana Ďurčeková pôsobila 23 rokov ako strategička a výkonná riaditeľka reklamnej agentúry Made by Vaculik. Počas svojej kariéry spoluvytvárala stratégie rôznych významných značiek. Dve volebné obdobia tiež pôsobila ako prezidentka Klubu reklamných agentúr Slovenska. Od roku 2019 pôsobí ako pedagogička na katedre Divadelného manažmentu VŠMU, kde učí predmety zamerané na marketing a marketingovú komunikáciu. Od  marca 2023 je prodekankou pre vonkajšie vzťahy a inovácie.

 

Matúš Benža počas svojej pracovnej kariéry spolupracoval s viacerými kultúrnymi inštitúciami ako Slovenské národné divadlo, Balet Bratislava a Rozhlas a televízia Slovenska. Neskôr pôsobil na manažérskych pozíciách v marketingových oddeleniach komerčných spoločností. Od roku 2019 pôsobí ako odborný asistent na Katedre divadelného manažmentu, v rokoch 2020 až 2022 bol prorektorom pre zahraničie, vzťahy s verejnosťou a projektovú činnosť. Budúcich divadelných manažérov učí predmety súvisiace s marketingom a marketingovou komunikáciou. Od roku 2023 je dekanom Divadelnej fakulty VŠMU.