Majstrovské lekcie

notifikácie
18:15
Dvorana Národného domu | 30 min
VOĽNÝ VSTUP
25 06

Divadelný ústav
Majstrovské lekcie

Výstava venovaná režisérovi Ľubomírovi Vajdičkovi prináša jeden z možných pohľadov na jeho tvorbu a najmä na jeho dlhoročné pedagogické pôsobenie na Katedre réžie a dramaturgie Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Počas svojho pôsobenia Vajdička uviedol na umeleckú dráhu desiatky režisérov a dramaturgov, z ktorých sa stali aj uznávaní dramatici, kultúrni manažéri, publicisti, pedagógovia či teatrológovia. Výstava uvádza ich spomienky na profesora a paralelne zoznamuje potenciálnych návštevníkov s myšlienkovým svetom režiséra Vajdičku, jeho kľúčovými inscenáciami, ktorými sa zapísal do Zlatej kolekcie slovenského divadla.

Komentované prehliadky výstavy Majstrovské lekcie povedie Vladislava Fekete.

 

Vladislava Fekete vyštudovala dramaturgiu na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie VŠMU v ročníku prof. Ľubomíra Vajdičku, kde v roku 2009 ukončila aj postgraduálne štúdium. Vo svojom profesionálnom pôsobení sa sústreďuje najmä na kultúrny manažment, réžiu, dramaturgiu, umelecký preklad, teóriu a kritiku súčasného divadla a drámy. Od roku 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu v Bratislave, ako aj riaditeľkou festivalu súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama. Od roku 2016 pôsobí na Katedre divadelných štúdií VŠMU.

fotografie

Vladislava Fekete vyštudovala dramaturgiu na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie VŠMU v ročníku prof. Ľubomíra Vajdičku, kde v roku 2009 ukončila aj postgraduálne štúdium. Vo svojom profesionálnom pôsobení sa sústreďuje najmä na kultúrny manažment, réžiu, dramaturgiu, umelecký preklad, teóriu a kritiku súčasného divadla a drámy. Od roku 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu v Bratislave, ako aj riaditeľkou festivalu súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama. Od roku 2016 pôsobí na Katedre divadelných štúdií VŠMU.