Lilith

notifikácie
16:00
Javisko Národného domu | 85 min
vek 18+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
27 06

Miklós Forgács
Lilith

 

Ešte predtým, než Boh stvoril Evu z Adamovho rebra, údajne z tej istej hliny ako Adama stvoril naozaj prvú ženu – Lilith. Tá bola presvedčená, že si s Adamom musia byť rovní, no keďže sa s ním nedokázala dohodnúť, vzbúrila sa a opustila Raj. Aj preto bola dlho považovaná za démona, vrahyňu detí a zvodkyňu mužov. Mestské divadlo Žilina vo svojej inscenácii ponúka pohľad na Lilith ako našu súčasníčku, nezbavuje ju však jej mýtickosti. Dnes – vo svete, ktorým prešlo niekoľko vĺn feminizmu – Lilith vyznieva ako sebavedomá, samostatná žena odporujúca patriarchálnym zvyklostiam, a predstavuje tak symbol ženskej slobody a nezávislosti. Mnohovrstvový text Miklósa Forgácsa nielen približuje jej postavu a význam, ale prostredníctvom nej ponúka originálny pohľad na konfrontáciu dvoch pohlaví. Režisér Eduard Kudláč hutný textový materiál rozvrstvuje aj v priestore. Inscenácia vo veľkej miere využíva videonahrávky natočené v rôznych zákutiach žilinského divadla. Filmový strih však kombinuje so statickými zábermi, pričom vyniknú predovšetkým výborné herecké výkony účinkujúcich.

Dramaturgia: Daniela Brezániová
Výprava: Eva Kudláčová Rácová
Hudba: Peter Machajdík
Produkcia, kamera, strih: Peter Kotrha

Natália Fašánková, Ada Juhásová, Iveta Pagáčová, Michal Koleják, Peter Martinček, Michael Vrzala, Boris Zachar

 

Eduard Kudláč je režisér, dramaturg a fotograf. Študoval divadelnú réžiu na VŠMU. V roku 1997 získal ocenenie DOSKY v kategórii Objav roka za inscenáciu Jsem absolutní vůle (VŠMU). Svoje zameranie na hľadanie nových možností divadla cez pohyb, fragmentarizáciu, neverbálne vyjadrovanie a akciu naplno rozvinul vo vlastnom združení phenomenontheatre, ktoré založil roku 2000 ako nezávislú platformu pre súčasné divadlo. Od roku 2009 je umeleckým šéfom Mestského divadla Žilina, ktoré profiluje ako divadlo s odvážnou dramaturgiou, zameranou na súčasné slovenské a zahraničné texty a nekonvenčné interpretácie klasiky.

V predstavení sa používajú vulgarizmy.

Dramaturgia: Daniela Brezániová
Výprava: Eva Kudláčová Rácová
Hudba: Peter Machajdík
Produkcia, kamera, strih: Peter Kotrha

hrajú: Natália Fašánková, Ada Juhásová, Iveta Pagáčová, Michal Koleják, Peter Martinček, Michael Vrzala, Boris Zachar
réžia: Eduard Kudláč

 

Eduard Kudláč je režisér, dramaturg a fotograf. Študoval divadelnú réžiu na VŠMU. V roku 1997 získal ocenenie DOSKY v kategórii Objav roka za inscenáciu Jsem absolutní vůle (VŠMU). Svoje zameranie na hľadanie nových možností divadla cez pohyb, fragmentarizáciu, neverbálne vyjadrovanie a akciu naplno rozvinul vo vlastnom združení phenomenontheatre, ktoré založil roku 2000 ako nezávislú platformu pre súčasné divadlo. Od roku 2009 je umeleckým šéfom Mestského divadla Žilina, ktoré profiluje ako divadlo s odvážnou dramaturgiou, zameranou na súčasné slovenské a zahraničné texty a nekonvenčné interpretácie klasiky.

v zákulisí: Katarína Škerenčáková (inšpícia), Peter Šlesár (svetlo), Ľuboš Tomaščík (zvuk), Róbert Samec (rekvizity), Slávia Olejková (garderóba a masky)
fotografie: Natália Zahradníková
premiéra: 30.11.2023
recenzie

 

Inscenáciu možno bez pochýb vo výsledku označiť za feministickú. Bez toho, aby bola tendenčná a deklaratívna, pôsobí veľmi aktuálne, ľudsky a pravdivo, zachovávajúc si charakter ironického a humorného komentára k problému patriarchátu či mužsko-ženskej rovnosti. Okrem toho, že vypovedá o spoločensky pálčivých a nevyhnutných témach, je interpretačne a symbolicky bohatá. Tvorivému tímu na čele s dramatikom sa tak podarilo naplniť predsavzatý cieľ oddémonizovať Lilith, prejaviť jej obdiv aj rešpekt ako k žene aj matke a do popredia postaviť ľudskosť.

Alexandra Richtarčíková: Sme Evou alebo Lilith?
In: kød 1/2024

Režisér Kudláč rozsiahly, silne asociatívny a repetitívny Forgácsov text zoškrtal do zrozumiteľného, uceleného tvaru. Jeho režijná práca spočívala najmä v práci so šesticou hercov, ktorí vďaka nemu dokázali pretlmočiť množiace sa myšlienky autora do prirodzene znejúcich dialógov, často emocionálne chladných a pragmatických. (…) Naživo interpretovaný úsek je menšou časťou inscenácie. Videografia, takisto v Kudláčovej réžii, je nielen textovo, ale aj vizuálne pútavým, priam fascinujúcim záznamom súčasne bežiacich svetov Lilith, jej trojitej zložitosti. Inscenácia Lilith je vedecko-fantastický, informačne poetický a mysticko-realistický diskurz o žene, o jej hneve, jedinečnosti a sebauvedomení.

Dária Fojtíková Fehérová: Divadelná recenzia: Lilith.
In: devin.rtvs.sk, 20. 12. 2023

fotografie
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

Dramaturgia: Daniela Brezániová
Výprava: Eva Kudláčová Rácová
Hudba: Peter Machajdík
Produkcia, kamera, strih: Peter Kotrha


réžia: Eduard Kudláč

v zákulisí:
Katarína Škerenčáková (inšpícia), Peter Šlesár (svetlo), Ľuboš Tomaščík (zvuk), Róbert Samec (rekvizity), Slávia Olejková (garderóba a masky)

fotografie: Natália Zahradníková
premiéra: 30.11.2023
hrajú:
Natália Fašánková, Ada Juhásová, Iveta Pagáčová, Michal Koleják, Peter Martinček, Michael Vrzala, Boris Zachar
Eduard Kudláč

 

Eduard Kudláč je režisér, dramaturg a fotograf. Študoval divadelnú réžiu na VŠMU. V roku 1997 získal ocenenie DOSKY v kategórii Objav roka za inscenáciu Jsem absolutní vůle (VŠMU). Svoje zameranie na hľadanie nových možností divadla cez pohyb, fragmentarizáciu, neverbálne vyjadrovanie a akciu naplno rozvinul vo vlastnom združení phenomenontheatre, ktoré založil roku 2000 ako nezávislú platformu pre súčasné divadlo. Od roku 2009 je umeleckým šéfom Mestského divadla Žilina, ktoré profiluje ako divadlo s odvážnou dramaturgiou, zameranou na súčasné slovenské a zahraničné texty a nekonvenčné interpretácie klasiky.