Dole z piedestálu

notifikácie
10:00
Študovňa Národného domu | 180 min
VOĽNÝ VSTUP
24 06

Dole z piedestálu

 

Jednou z výrazných dramaturgických línií martinského divadla najmä po roku 1989 sú inscenácie z rôznych perspektív tematizujúce život a tvorbu historických osobností Slovenska. Do divadelnej pamäti sa zapísali viaceré diela, ktorých hrdinami a hrdinkami boli literáti a literátky či iní dejatelia spojení s mestom Martin, ale aj postavy starších slovenských dejín. Pripomeňme si spolu kultové projekty ako Štúrovci (koncert zrušený), A budeme si šepkať, www.narodnycintorin.sk, ale aj menej známe inscenácie o ľuďoch, s ktorých menami sa stretávame v čítankách, na pomníkoch či na Národnom cintoríne.

 

Neformálna prezentácia teoretických ročníkových prác študentiek a študentov Katedry divadelných štúdií umožní nahliadnuť do histórie martinského divadla (ktoré tento rok oslávilo 80. výročie vzniku), ale aj do histórie ako takej.