Deti

notifikácie
18:30
Štúdio | 180 min
vek 15+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
26 06

Božena Slančíková Timrava/Daniel Majling
Deti

 

Inscenácia Deti je voľne inšpirovanou adaptáciou noviel Boženy Slančíkovej Timravy U Kanátov, Žiadna radosť a Márnosť všetko. Tvorcovia z pôvodne troch rôznych príbehov vytvorili rodinnú drámu s uceleným dejom, v ktorom na pozadí udalostí, akými sú kar, svadba, narodeninová oslava a sviatky Vianoc a Veľkej noci postupne rozkrývajú nielen tajomstvá jednotlivých postáv, ale predovšetkým temné zákutia ich charakterov a pokrivenosť vzájomných vzťahov. Inscenácia prináša nadčasový obraz hodnotovo rozpadnutej rodiny, kde namiesto blízkosti, podpory a lásky prevláda povrchnosť a krutosť. Jednotlivec uväznený v generačnom cykle tráum a citovej nezrelosti tu doslova dedí vzorce toxického správania. Javisková adaptácia tak fascinujúco potvrdzuje aktuálnosť viac ako sto rokov starej Timravinej diagnostiky medziľudských vzťahov, v ktorých chýba porozumenie, otvorená a zrelá komunikácia či schopnosť vyjadrovať emócie.

Vďaka poctivej réžii Michala Vajdičku aj kvalitnému psychologickému herectvu špičkovej zostavy Činohry SND patrili Deti k vrcholom sezóny 2022/2023 a prinášajú intenzívny divadelný zážitok.

Kamila Magálová za postavu Kanátovej v inscenácii Deti získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2023.

Dramaturgia: Daniel Majling
Scéna: Pavol Andraško
Kostýmy: Katarína Hollá
Hudba: Michal Novinski

Kamila Magálová a. h., Emília Vášáryová, Diana Mórová, Rebeka Poláková, František Kovár, Emil Horváth, Jozef Vajda, Gregor Hološka, Daniel Fischer a. h., Bence Hégli (posl. VŠMU),  Lucia Babony a. h. / Thália Král a. h. / Amélia Tkáčová a. h.

 

Michal Vajdička absolvoval v roku 2004 odbor divadelná réžia na VŠMU v ročníku Petra Mikulíka. Ako režisér spolupracuje s viacerými slovenskými a českými divadlami. Jeho inscenácia Ucpanej systém v pražskom Dejvickom divadle získala v roku 2012 Cenu Alfréda Radoka v kategórii najlepšia inscenácia. V roku 2014 získal cenu DOSKY za réžiu za inscenáciu SND Láskavé bohyne. Od roku 2014 pôsobil dva roky ako umelecký šéf Dejvického divadla; od roku 2017 dva roky šéfoval Činohre SND. Pôsobí ako interný pedagóg a vedúci Katedry herectva na Divadelnej fakulte VŠMU, kde vedie semináre hereckej tvorby. Okrajovo sa venuje aj televíznej réžii.

Predstavenie má prestávku.
V predstavení sa fajčí.
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

Dramaturgia: Daniel Majling
Scéna: Pavol Andraško
Kostýmy: Katarína Hollá
Hudba: Michal Novinski

hrajú: Kamila Magálová a. h., Emília Vášáryová, Diana Mórová, Rebeka Poláková, František Kovár, Emil Horváth, Jozef Vajda, Gregor Hološka, Daniel Fischer a. h., Bence Hégli (posl. VŠMU),  Lucia Babony a. h. / Thália Král a. h. / Amélia Tkáčová a. h.
réžia: Michal Vajdička

 

Michal Vajdička absolvoval v roku 2004 odbor divadelná réžia na VŠMU v ročníku Petra Mikulíka. Ako režisér spolupracuje s viacerými slovenskými a českými divadlami. Jeho inscenácia Ucpanej systém v pražskom Dejvickom divadle získala v roku 2012 Cenu Alfréda Radoka v kategórii najlepšia inscenácia. V roku 2014 získal cenu DOSKY za réžiu za inscenáciu SND Láskavé bohyne. Od roku 2014 pôsobil dva roky ako umelecký šéf Dejvického divadla; od roku 2017 dva roky šéfoval Činohre SND. Pôsobí ako interný pedagóg a vedúci Katedry herectva na Divadelnej fakulte VŠMU, kde vedie semináre hereckej tvorby. Okrajovo sa venuje aj televíznej réžii.

fotografie: Collavino
premiéra: 03.6.2023
recenzie

 

Vajdičkov režijný prístup, ktorý citlivo a dôsledne zvnútorňuje a divadelne kreuje svet Timraviných postáv s ich nadčasovými témami, spolu s premyslenou a pointovanou Mailingovou dramatizáciou vytvorili výsledok, ktorý je divadelnou udalosťou nad rámec jednej sezóny. Priamo sa to odzrkadľuje aj na hereckých výkonoch, ktoré sú koncentrované a koncízne.

Zuzana Andrejco Ferusová: Timrava dnes: rodičia a deti.
In: kød 1/2024

Inscenácii Deti možno právom predpovedať vysoký počet repríz. Ide o kvalitnú adaptáciu našej fenomenálnej beletristky so štýlovo čistou réžiou a kvalitnými hereckými výkonmi, v ktorej smiech predbieha slzy. Priam sa riadi slávnym gogoľovským pravidlom: „Prečo sa smejete? Smejete sa na sebe!“ Deti sú totiž tragikomickou diagnostikou nemeniacich sa stereotypov našej národnej povahy, ktorú z autopsie dôkladne poznala tak Timrava, ako i my.

Karol Mišovic: Timravovsko-vajdičkovský rok na dedine.
In: monitoringdivadiel.sk, 17. 7. 2023

Nutná je absolútna koncentrácia, každé slovo, gesto je dôležité, všetko musí byť zosynchronizované. Divák by mal mať až pocit, že sa len cez okno pozerá na život niektorých rodín, na to, ako slávia kar, Vianoce, narodeniny. Vníma, ako sa navzájom trápia, ponižujú, urážajú, ako trpia pre svoju pýchu, neempatiu, sebeckosť, krutosť, ale aj ako hľadajú súcit, odpustenie, lásku. (…)

Žiadna avantgarda či žiadny experiment to nie je, len staré dobré divadlo.

Eva Čobejová: Timrava v SND/O deťoch, ktoré sú zbožňované, odcudzené či prehliadané, a ešte je ich aj málo.
In: postoj.sk, 3. 6. 2023

Inscenácia Deti ukazuje Činohru Slovenského národného divadla v najlepšej možnej forme. Výborná práca s predlohou, poctivá réžia a herecké výkony, na ktoré sa dá dívať opakovane. Zároveň má však aj jedno veľké mínus. Pre každého, kto kedy žil v rodine, je až neznesiteľne zrozumiteľná.

Soňa Jánošová: Rodina je peklo, z ktorého sa nedá vymaniť. Deti v SND sú vrcholom sezóny.
In: kultura.sme.sk, 6. 6. 2023

fotografie
Predstavenie má prestávku.
V predstavení sa fajčí.
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

Dramaturgia: Daniel Majling
Scéna: Pavol Andraško
Kostýmy: Katarína Hollá
Hudba: Michal Novinski


réžia: Michal Vajdička

fotografie: Collavino
premiéra: 03.6.2023
hrajú:
Kamila Magálová a. h., Emília Vášáryová, Diana Mórová, Rebeka Poláková, František Kovár, Emil Horváth, Jozef Vajda, Gregor Hološka, Daniel Fischer a. h., Bence Hégli (posl. VŠMU),  Lucia Babony a. h. / Thália Král a. h. / Amélia Tkáčová a. h.
Michal Vajdička

 

Michal Vajdička absolvoval v roku 2004 odbor divadelná réžia na VŠMU v ročníku Petra Mikulíka. Ako režisér spolupracuje s viacerými slovenskými a českými divadlami. Jeho inscenácia Ucpanej systém v pražskom Dejvickom divadle získala v roku 2012 Cenu Alfréda Radoka v kategórii najlepšia inscenácia. V roku 2014 získal cenu DOSKY za réžiu za inscenáciu SND Láskavé bohyne. Od roku 2014 pôsobil dva roky ako umelecký šéf Dejvického divadla; od roku 2017 dva roky šéfoval Činohre SND. Pôsobí ako interný pedagóg a vedúci Katedry herectva na Divadelnej fakulte VŠMU, kde vedie semináre hereckej tvorby. Okrajovo sa venuje aj televíznej réžii.