Divadelný ústav Bratislava

17. 06. / 13:00 – 16:00 / Študovňa

Vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov.

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text pre autorov a autorky od 9 do 18 rokov. Cieľom súťaže je aktivizovať a podnecovať už u tých najmladších autorov dramatické písanie, odkrývať jeho tajomstvá a rozprúdiť fantáziu a tvorivosť.

Divadelný ústav vyhlásil nový ročník súťaže vo februári 2019. Súťaže sa mohol zúčastniť každý, kto mal zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si písanie dramatického textu. Súťažné práce nemali tematické obmedzenie. Prihlásené texty posudzovala odborná porota v zložení: dramaturgička Dominika Zaťková a divadelné kritičky Lenka Dzadíková a Dária Fehérová.

Ako každý rok, výsledky súťaže vyhlásime počas juniorského dňa festivalu Dotyky a spojenia.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika