20. 06. / 11:00 – 13:00 / Študovňa

Reflexia vybraných inscenácií predchádzajúceho dňa. Na každú diskusiu pozývame zástupcov divadiel, ako aj jednotlivých tvorcov. Diskusia je otvorená pre verejnosť, môžete ju tiež naživo sledovať prostredníctvom festivalovej stránky a na Facebooku.

Svoj názor na inscenácie predstavia a s ich tvorcami budú diskutovať:
Martina Mašlárová
Martina Ulmanová
Katarzyna Pilarska
Martin Bernátek
Karol Mišovic

Moderuje Milo Juráni, šéfredaktor časopisu kød.Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika