Nové divadlo Nitra

20. 06. / 09:30 – 10:30 / Štúdio

Autorský projekt výnimočného bábkoherca, režiséra, výtvarníka a výrobcu bábok Ivana Martinku. Nejde o doslovné pretlmočenie klasického príbehu, ako ho poznáme od Collodiho, skôr o vizuálno-hudobno-bábkovú asociáciu na túto tému. Inscenáciu možno vnímať ako divadelnú fantáziu o neposlušnej drevenej bábke a o svete, v ktorom spravodlivosť víťazí, dobro sa naozaj vypláca a skrášľuje náš obyčajný svet.

Carlo Collodi / Ivan Martinka: Pinocchio

dramaturgia: Veronika Gabčíková
hudba a scénický zvuk: Martin Geišberg
spolupráca na výtvarno-ideovom koncepte, scéna a kostýmová spolupráca: Markéta Plachá
bábky, kostýmy a réžia: Ivan Martinka  

hrajú:

Agáta Spišáková
Ľuba Dušaničová
Filip Hajduk
Lucia Korená
Andrea Ballayová

Premiéra: 15. 10. 2017

Ivan Martinka vyštudoval bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave. Od roku 1996 je nezávislým umelcom. Je zakladajúcim členom zoskupenia Med a prach. Autorským projektom Šalom alejchem prelomil bariéru medzi bábkovým divadlom a dospelým divákom. Spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku.

V bábkarskom svete Pinocchiove dobrodružstvá nepochybne patria k jednej z najväčších výziev aj vzhľadom na bohatú tradíciu uvádzania. Niet divu, že Ivan Martinka nás na toho svojho Pinocchia nechal tak dlho čakať. On sám sa stal Gepettom, ktorý si z prvotnej idey túžil vystrúhať dobrú, „poriadnu“ inscenáciu podľa seba.

Martina Mašlárová, Nitriansky Pinocchio konečne ožil. In:kød,  9/2017


Pre deti od 5 rokov.

Po predstavení pozývame všetky deti na tvorivú dielňu do foyer Štúdia. Deti si pod vedením a dozorom skúsených lektorov môžu vyskúšať rôzne výtvarné techniky, prípadne stvárniť svoje dojmy z festivalu.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika