Mestské divadlo – Divadlo z pasáže Banská Bystrica

20. 06. / 16:00 – 17:00 / Štúdio

Pri niektorých dielach nemožno striktne vymedziť, pre ktorú cieľovú skupinu sú určené. Práve všeobecná adresnosť a mnohorakosť však môžu byť i pridanou hodnotou, a pri inscenácii Malý princ Divadla z pasáže to platí o to viac, že aktéri prinášajú neobyčajný divadelný zážitok, ktorý sa nenápadne dotýka nielen predstavivosti, ale i duše divákov.

Antoine de Saint-Exupéry / Šimon Spišák: Malý princ

scéna: Karel Czech
výroba scény a kostýmov: Miroslava Zelníková
hudba: Martin Vaňouček
svetelný dizajn: Ján Čief
zvuk: Dušan Ivan
text nahovoril: Milan Vojtela
produkcia: Matúš Petričko, Zuzana Javorská
odborná spolupráca: Anna Tomaštiková, Peter Vrťo, Ľudmila Veverková
asistentka réžie: Eva Ogurčáková
réžia: Šimon Spišák

hrajú:
Lucia Krajčiová
Lýdia Rybárová
Veronika Lačná
Miriam Kujanová
Michal Daniš
Tomáš Debnár
Peter Gregor
Peter Vaculčiak
Peter Hudec
Marek Mojžiš
Ivan Blaško
Peter Darmo
Dana Snopková
Ján Kinčeš

Premiéra: 28. 4. 2016

Šimon Spišák vyštudoval réžiu a dramaturgiu na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU v Prahe. Spolupracoval so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, je tiež členom radikálnej divadelnej skupiny Lachende Bestien, spolupracuje s kočovným Divadlom koňa a T601. Zaujíma sa o komunitné divadlo a divadlo so sociálnym presahom. Je spoluzakladateľom Nového divadla v Nitre.

Šimon Spišák je zvyknutý pracovať bez bázne k predlohe a jeho tvorba je štýlovo nehomogénna. Kombináciou jeho poetiky a hercov z Divadla z pasáže, ktorí zo svojej prirodzenosti nedokážu pateticky prednášať pasáže z chronicky známej knihy, vznikla adaptácia, ktorú nie je utrpenie sledovať. (...) Podarilo sa im zároveň vytvoriť takého Malého princa, ktorý neumára svojou patetickosťou a rúca (moje) tvrdenie, že toto dielo nepatrí na divadelné javisko.  

Lenka Dzadíková: Malý princ bez pátosu. In: mloki.sk


- po predstavení diskusia tvorcov s divákmi

Pre divákov od 10 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika