25. 06. / 11:00 – 13:00 / Študovňa

Diskusia o vybraných inscenáciách predchádzajúceho dňa

Reflexia vybraných inscenácií predchádzajúceho dňa. Svoj názor na inscenácie predstavia a s ich tvorcami budú diskutovať Dáša Čiripová, Katarzyna Dudzic-Grabinska, Sylvia Huszár, Elena Knopová, Nadežda Lindovská a Josef Rubeš.

Na každú diskusiu pozývame zástupcov divadiel ako aj jednotlivých tvorcov. Diskusia je otvorená pre verejnosť, môžete ju tiež naživo sledovať prostredníctvom festivalovej stránky. Moderuje dramaturg Miro Dacho.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika