Otvorenie festivalu

Divadlo Jonáša Záborského Prešov

23. 06. / 18:15 – 21:30 / Národný dom

Inscenácia dramatizácie novely Ladislava Grosmana. Tragikomédia o dvoch bezbranných ľuďoch, ktorí sa vplyvom spoločenského diania ocitli v neriešiteľnej situácii, do akej sa môže dostať každý z nás. Príbeh vydáva významné svedectvo o slovenskom klérofašistickom štáte (1939 - 1945). Inscenácia v DJZ otvorila dramaturgickú líniu sezóny 2014/ 2015 Nezabúdame. Tí, čo si nepamätajú na minulosť, sú odsúdení k tomu, aby ju znovu prežili.

Ladislav Grosman/ Iveta Horváthová: Obchod na korze

dramaturgia: Iveta Škripková
scéna: Pavol Andraško
kostýmy: Eva Farkašová
hudba: Róbert Mankovecký
réžia: Marián Pecko

hrajú:
Boris Srník
Svetlana Janišová
Kveta Stražanová
Igor Kasala
Slavomíra Fulínová
František Novotný
Matúš Binc

Marián Pecko (1958) je režisér a umelecký šéf Bábkového divadla na Rázcestí, ktorého tvorba je známa svojským výtvarným rukopisom. Je autorom približne 100 divadelných réžií v činohre, bábkových divadlách, opere a v šapito. Spolupracuje s divadlami na Slovensku, v Čechách a Poľsku. Za réžiu inscenácií v poľských bábkových divadlách získal viacero prestížnych cien.

Iveta Horváthová pri koncipovaní dramatickej verzie ostala verná príbehovej línii Grosmanovej predlohy. Rešpektovala dejovú kauzálnosť a do divadelnej mutácie spodobila takmer všetky dejové línie príbehu. Nie je to však literárne a lineárne vyrozprávaný príbeh. Priebeh deja ozvláštňujú antisemitské citácie z dôb hnedej totality. (...) Tak, ako bola nekompromisná totalita slovenského štátu, tak sú nekompromisní aj súčasní tvorcovia. Minulosť nám ukázala svoju zvrátenosť, my môžeme s odstupom súdiť, ale už sa nedá nič zmeniť.

Karol Mišovic: Ani prešovský Obchod na korze nepredáva po záruke. In: kød, 2/2015

Premiéra: 24.10.2014

Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.

VSTUPNÉ 11/12€ - OBJEDNAŤ


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika