Teatro Colorato Bratislava

25. 06. / 22:00 – 22:45 / Divadelné námestie

Hviezdoslavove verše zrozumiteľne a s humorom. Nevšedné spracovanie balád Margita, Zuzka Majerovie a Anča je plné spevu, živej cimbalovej hudby, poézie a energických výkonov. Inscenácia je dôkazom, že Hviezdoslav môže byť príťažlivý aj pre dnešnú mladú generáciu.

P. O. Hviezdoslav / Juraj Fotul, Peter Weinciller: Ó SLÁVA HVIEZD Ó SLÁVA

dramaturgia: Juraj Fotul
pohybová spolupráca: Michal Dudáš
réžia: Peter Weinciller

hrajú:
Monika Potokárová
Nora Ibsenova
Barbora Palčíková

cimbal:
Jakub Beľák/ Peter Kamenský

Peter Weinciller absolvoval štúdium réžie na VŠMU v Bratislave. Režijne sa podieľal na príprave mnohých divadelných inscenácií, spolupracuje s viacerými profesionálnymi scénami na Slovensku. Venuje sa tiež hudobnému divadlu a réžii muzikálov. Ako pedagóg sa podieľa na príprave mladých hercov. V súčasnosti pôsobí v Taliansku.

Režisér Peter Weinciller (...) Hviezdoslava vhodne zosúčasnil a dnešnému publiku priblížil bez výrazných úprav textu či básnikovho príznačného jazyka, zároveň s citom pre pointy balád i vyznenie básnických metafor. Prostredníctvom hravých dialógov, epických komentárov a spevu tak preniesol Hviezdoslavove rýmy do príťažlivej javiskovej podoby. (...) Skvelú prácu s textom dopĺňali rýchle strihy a nápadité zmeny mizanscén. Výrazná bola však i hudobnosť inscenácie, ktorá ladila s atmosférou jednotlivých balád. (...) Ó SLÁVA HVIEZD Ó SLÁVA je teda vtipnou, rezkou inscenáciou, ktorá prináša príchuť tradícií, zdravého slovenského naturelu i záhadnú atmosféru Hviezdoslavovu. Ó bodaj by takýchto bolo v slovenskom divadle viac!

Katarína Cvečková: Rezký Hviezdoslav, In: MLOKi – mladí o kultúre inak – www.mloki.sk, 27. 4. 2014

Premiéra: 14. 3. 2014

VSTUP VOĽNÝ


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika