24. 06. / 11:00 – 13:00 / Študovňa

Reflexia vybraných inscenácií predchádzajúceho festivalového dňa.

Svoj názor na inscenácie predstavia a s ich tvorcami budú diskutovať teatrológovia Dária Fojtíková Fehérová (Divadelný ústav Bratislava), Elena Knopová (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Akadémia umení v Banskej Bystrici), Géza Hizsnyan (nezávislý kritik), Miro Zwiefelhofer (doktorand na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave) a divadelní kritici združení v redakcii časopisu MLOKi (Mladí o kultúre inak): Katarína Cvečková, Lucia Lejková, Martina Mašlárová, Zuzana Šnircová a  Milo Juráni.

Na každú diskusiu pozývame zástupcov divadiel ako aj jednotlivých tvorcov. Diskusia je otvorená pre verejnosť, jej záznam môžete sledovať na stránke festivalu.

Moderuje Matej Moško (MLOKi). 

VSTUP VOĽNÝ


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika