Slovenské národné divadlo Bratislava

27. 06. / 15:00 – 16:45 / Štúdio

To, čím žijeme dnes, má svoje korene v minulosti. Hoci sa nám minulosť vidí vzdialená, ovplyvňuje nás viac, ako sa nazdávame. Preto sa nedá obísť obdobie Veľkej Moravy a jej kľúčové postavy. Komorná hra je postavená na konflikte dvoch výrazných osobností –Rastislava a Svätopluka -, ktorý spočíva v nezmieriteľnosti dvoch koncepcií národného bytia,  idealistickej a pragmatickej. Svätopluk v hre vystupuje ako typ moderného pragmatického vládcu či politika, pre akého sú dovolené akékoľvek prostriedky, ak sú posvätené účelom. Naopak, Rastislav je vizionár, ktorého výrazne ovplyvnili Konštantín a Metod praxou úprimnej, duchovne mocnej viery, čo premieňa svet, jednotlivcov i národy. Svetlo kontra temnota... v netradičnej, modernej divadelnej interpretácii.

Viliam Klimáček: Mojmír II. alebo Súmrak ríše

dramaturgia: Peter Kováč
scéna: Juraj Poliak
kostýmy: Katarína Holková
hudba: Andrej Kalinka
bábky: Ivan Martinka
réžia: Rastislav Ballek

hrajú:
Robert Roth
Emil Horváth
Daniel Fischer
Dominika Kavaschová
Ivan Martinka/ Andrej Šoltés

Rastislav Ballek (1971) vyštudoval filozofiu a sociológiu na Univerzite Komenského, neskôr divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a Krakove. Spolupracuje s divadlami na Slovensku a v Čechách.  Slovenská kritika ho „objavila" a ocenila až roku 2005, keď jeho inscenácia Tiso získala prestížne ocenenie Dosky.

Ktohovie, či by Svätoplukov duch odpočíval pokojnejšie, keby vedel, aká kvalitná inscenácia vznikne aj vďaka nemu. Bez okolkov možno povedať, že ide o ďalšiu mimoriadne vydarenú inscenáciu na scéne SND. Na ocenenie všetkých jej kvalít je však potrebná chuť polemizovať o našej histórii a pozorné oko. (...) Inscenácia Mojmír II. alebo Súmrak ríše je po všetkých stránkach silná. Nestavia pomníky ani nehovorí nič o „kráľoch starých Slovákov“. Provokuje, polemizuje a núti premýšľať. Môže byť niečo lepšie?

Soňa Smolková: Svätopluk je mŕtvy. Čo bude s Mojmírom? In: kultúra.pravda.sk, 27. 1. 2015

Režisér Rastislav Ballek vhodne využil (...) neživú figurínu s korunovačnými insígniami, na ktorú navlečú honosný odev, do ruky vložia kráľovské žezlo a bábkoherec Ivan Martinka s asistentmi ju vodia po javisku. Symbol bábky, ktorú ťahajú za nitky,  je veľavravný a divák si môže ľahko dosadiť za ňu aj súčasných predstaviteľov moci.

Anna Sláviková: Historický aj súčasný Mojmír. In: http://snn.sk/news/historicky-aj-sucasny-mojmir/

Dramatik Klimáček, dramaturg Kováč a režisér Ballek (...) vytvorili extatickú divadelnú koláž. Postavili ju na mýtoch a historických fragmentoch, pričom využili viacero divadelných a spoločensko-politických alúzií (Stodolov Kráľ Svätopluk, Shakespearov Kráľ Lear, Svätoplukova jazdecká socha, konzumný život mladej generácie atď.).

Juraj Kušnierik: Mojmír II. ako divadelná koláž. In: .týždeň 6/2015

Klimáčkov Sventopluk za viečkami nevidí len rozpad vlastnej ríše, ale aj naše stigmy z čias druhej svetovej vojny a komunizmu. (...) Prvoradým je stále živý konflikt vyplývajúci z našej oscilácie medzi Východom a Západom. (...) Mojmír II. alebo Súmrak ríše je prinajmenšom pôsobivá inscenácia. Spája sa v nej autorská zrelosť Viliama Klimáčka, mnohovrstevná divadelná kompozícia Rastislava Balleka, skvelé výtvarné a hudobné komponenty a v neposlednom rade výborné herecké výkony. Inscenácia je výzvou k dešifrovaniu našej histórie aj súčasnosti.

Soňa Smolková: Táto krajina nie je pre mŕtvych. In: kød 3/2015

Premiéra: 24. a 25. 1. 2015

Pre divákov od 15 rokov.

Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.

VSTUPNÉ 20€ - VYPREDANÉ


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika