Divadlo Lab VŠMU Bratislava

22. 06. / 18:30 – 21:30 / Štúdio

Šulajova dramatizácia na motívy novely Boženy Slančíkovej Timravy je pohľadom do minulosti nášho národa. Vraciame sa do roku 1914, kedy Slováci žili len ako menšina v rakúsko-uhorskej monarchii. V hre sa prelínajú ťažké spoločenské pomery s osobnými drámami hlavných postáv. Príbeh dedinčanky Viery Javorčíkovej je starý (takmer presne) sto rokov. Túto dobu, ľudí v nej a ich problémy vidíme z odstupu. Môžeme teda porovnávať, čo sa zmenilo za tých sto rokov. Kam sme sa odvtedy dostali?

Ondrej Šulaj: Všetko za národ (alebo Apple pie)

dramaturgia: Lucia Mihálová-Šuľová, Jana Koupilová
scéna a kostýmy: Ján Husár
hudba: Monika Potokárová
produkcia: Denis Farkaš, Barbora Knéblová
réžia: Matúš Bachynec

hrajú:
Monika Horváthová
Monika Potokárová
Monika Šagátová
Barbora Palčíková
Ján Gallovič
Martin Varínsky
Danka Svetlíková
Samuel Šimko
Dagmar Sanitrová
Martin Kochan
Marek Koleno
Simon Kopunec

Matúš Bachynec (1991) študuje divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave. Spolupracuje s ochotníckym Mestským divadlom Trenčín.

Našťastie, mladý režisér išiel vlastnou cestou. (...) Žiadne patetické vzdychy nad neopätovanou láskou a holubičím národom. Inscenácii je vlastný triezvy, ale pritom citlivý výrazový register, v ktorom Bachynec viedol hercov k plnému vyjadreniu psychickej mnohoznačnosti Timraviných postáv. (...) Pre Bachyncovu réžiu je príznačný tragicko-ironický tón. Mnohé scény dokáže postupne budovať a následne ich atmosféru ostro zlomiť. (...) Inscenácia Všetko za národ je symbiózou citlivej, atmosférotvornej a dôslednej réžie, silného a živého hereckého zástoja a výtvarného komponentu, ktorý neilustruje, ale dotvára výpoveď inscenácie.

Karol Mišovic: Národ, to znie hrdo. In: www.refektor.vsmu.sk/recenzor/recenzor-detail/article/dve-klasiky-dvaja-reziseri-jeden-rocnik/

Premiéra: 21. 4. 2015
Pre divákov od 15 rokov.

VSTUP VOĽNÝ


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika